Immunogenetics and Transplantation Lab

Асист. д-р Александар Петличковски

Асистент по имунологија и хумана генетика

Раководител на лаборатории за хумана генетика, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

Лаборатории за хумана генетика

 

Генетски испитувања

    1. Лабораторија за познати мутации

    2. Лабораторија за непознати мутации (секвенционирање на ДНК)

    3. Јавна банка за матични клетки од папочна крв

 

X