Immunogenetics and Transplantation Lab
 

  Доц. д-р Дејан Трајков

  Доцент по имунологија

  Раководител, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

  Поддржете не

  Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

   

  Нови ВЕБ страници на Ценатрот за имуни, молекулски и генетски испитувања

   

  Во склоп на новото ВЕБ место на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, дизајнирани се нови ВЕБ страници за Ценаторот за имуни, молекулски и генетски испитувања (ЦИМГИ)  (http://www.iibhg.ukim.edu.mk/cimgi/index.html).

  Структурата на ВЕБ страниците е направена според организациската поставеност и според методологиите кои се изведуваат во овој Центар:

  • - За ЦИМГИ

  • - Регистри

  • - Испитувања

  • - Лаборатории

  • - Ценовник

  • - Извештаи

  • - Новоси

  • - Контак

  • - Линкови

  X