Immunogenetics and Transplantation Lab

Асист. д-р Александар Петличковски

Асистент по имунологија и хумана генетика

Раководител на лаборатории за хумана генетика, Институт за имунобиологија и хумана генетика (ИИБХГ), Медицински факултет, Скопје

Поддржете не

Вашата несебична помош на Институтот за имунобиологија и хумана генетика ќе им помогне на истражувачите да откријат лекување со коскена срцевина, трансплантација, имунотерапија и многу повеќе.

 

ШИФРА 

ИСПИТУВАЊЕ

ХУГ001

Мутација на ХФЕ генот - РЛС

ХУГ002

Мутација на ТРФ2 генот - РЛС

ХУГ003

Мутација на ФПН1 генот - РЛС

ХУГ004

Мутација на ЦФТР19 или АЦТН - РЛС

ХУГ005

Фамилијарна медитеранска треска - Мутација на МЕФВ генот - РЛС

ХУГ006

Алфа 1 антитрипсин дефицит - РЛС

ХУГ007

Интолеранција на фруктоза/лактоза - Мутација на ЛТЦ генот - РЛС

ХУГ008

Интолеранција на фруктоза/лактоза - Мутација на Алдолаза Б генот - РЛС

ХУГ009

Гаушерова болест - Мутација на ГБА генот - РЛС

ХУГ010

Алцхајмерова болест - РЛС

ХУГ011

Цитохром П 450 - РЛС

ХУГ012

Мутација на генот за фактор 5 лајден  - РЛС

ХУГ013

Мутација на генот за фактор 5 Р 2 - РЛС

ХУГ014

Мутација на генот за протромбин - РЛС

ХУГ015

Мутација на генот за МТХФР (Ц677Т) - РЛС

ХУГ016

Мутација на генот за МТХФР (А1298Ц) - РЛС

ХУГ017

Мутација на генот за фактор 13 - РЛС

ХУГ018

Мутација на генот за ПАИ1 - РЛС

ХУГ019

Мутација на ЕПЦР(А4600Г) генот - РЛС

ХУГ020

Мутација на ЕПЦР(Г4678Ц) генот - РЛС

ХУГ021

Мутација на еНОС(-786) генот - РЛС

ХУГ022

Мутација на еНОС(Г894Т) генот - РЛС

ХУГ023

Мутација на ЛТА генот - РЛС

ХУГ024

Мутација на АКЕ генот - РЛС

ХУГ025

Мутација на ХПА1 генот - РЛС

ХУГ026

Мутација на ФГБ генот - РЛС

ХУГ027

Мутација на АпоБ генот - РЛС

ХУГ028

Мутација на АпоЕ генот - РЛС

ХУГ029

Мутација на алфа глобинскиот ген - РЛС

ХУГ030

Мутација на бета глобинскиот ген - РЛС

ХУГ031

Мутација на ХАЕ - РЛС

ХУГ500

Хипер ИгЕ250

ХУГ501

АРМД

ХУГ502

Високо разделна ХПВ генотипизација

ХУГ503

Високо разделна ЦМВ генотипизација

ХУГ504

Високо разделна ИБД генотипизација

ХУГ505

Полиморфизам за пародонтопатија (Periodontitis Plus)

 

 

X